danskkoerelaererunion
Om Frederikssund kørelærerforening


Velkommen til Frederikssund Kørelærerforenings hjemmeside.

Formålet med hjemmesiden er først og fremmest at fortælle dig hvilke kørelærere der er medlem af Dansk Kørelærer Union. Dansk kørelærer union er din garanti for veluddannede og velkvalificerede kørelærere.

Ankenævn og Garantifond - en ekstra sikkerhed for dig

De elever, der er uheldige med valg af køreskole og mener at være berettiget til erstatning for dårlig behandling, har mulighed for at klage til Ankenævn for Køreundervisning, der er det eneste offentligt godkendte ankenævn. Dette nævn, der har til huse hos Dansk Kørelærer Union i Ellested på Fyn, tager sig af sager fra alle kørelærere i Danmark, uanset om de er medlemmer af Dansk Kørelærer Union eller ej.

Er køreskolen ikke medlem af Dansk Kørelærer-Union, er du henvist til at føre civil retssag, hvis kørelæreren ikke efterkommer nævnets afgørelse. Det er en af grundene til, at du bør vælge en kørelærer, der er medlem af en af vore lokalforeninger.

Dansk Kørelærer Union's medlemmer er omfattet af en garantifond, der sikrer, at du automatisk får udbetalt erstatning fra fonden, hvis du anker og får ret. Prisen for at klage er 50,- kroner, som du får tilbagebetalt hvis du får helt eller delvist medhold.

Men bring ikke dig selv i en situation, der gør det nødvendigt at gå til ankenævnet! Hvis du føler, at du har valgt forkert, har du jo altid mulighed for at skifte kørelærer undervejs.

Har du spørgsmål, du ønsker afklaret, inden du går i gang med at tage kørekort, er du velkommen til at ringe til Dansk Kørelærer Union's informationstjeneste på tif. 65 33 10 50.

HUSK - kørekort er en tillidssag.